Opublikowano 2 grudnia 2023

ING Bank Śląski - wezwanie do złożenia oświadczenia o źródle pochodzenia środków i majątku

ING przesłało mi znienacka pisemko jak w tytule (plus wezwanie do przedstawienia opisu swojej kariery zawodowej i nie żartuję). Nie jestem jedyny, sądząc po szumie w necie na ten temat. Bank informuje, że jeśli nie otrzyma tego oświadczenia to... wypowie mi umowę i zamknie konto. Określony został 2-tygodniowy termin. Dodam, że na koncie nie ma żadnych pieniędzy, a całkowite wpływy w tym roku to może 500zł.

Czy was też to dotknęło? Czy spotkaliście się z tego typu chorymi praktykami w innych bankach? Jak w waszej ocenie wygląda to od strony prawnej, czy zdecydowalibyście się na podawanie instytucji bankowej tak niewiarygodnie obszernych informacji o sobie i swoich finansach? Czy bank ma w ogóle prawo wymagać przesyłania takiej ilości rozmaitych dokumentów?

Oczywiście pytam dla formalności bo jest jasne, że nie prześlę tego oświadczenia i zlikwiduję konto (albo raczej: sami to zrobią), a także że do końca życia będę wszystkim odradzał ING. Jak dla mnie to jest już jakiś horror i terror, system wprost opresyjny. Podobno ma to związek z jakąś pisowską ustawą z 2018 roku, aczkolwiek pierwsze słyszę, żeby jakiś bank poza ING wykazywał się taką gorliwością, a przynajmniej w przypadku kogoś kto nie dokonał żadnych znaczących ruchów na koncie od początku jego istnienia.

Rzecz jasna banku nie obchodzi, że osoba może przebywać np. za granicą albo w szpitalu i nie mieć fizycznej możliwości załatwienia tej sprawy w krótkim czasie. I nagle okazuje się, że jej konto nie istnieje (pomijając już co stanie się z pieniędzmi w takiej sytuacji). Ale to już tak na marginesie.

Żeby nie było, że coś sobie uroiłem, albo że jestem jakimś wyjątkiem, garść linków do grubych problemów jakie ludzie mają z tym bankiem i to nie od dziś i nie od wczoraj jak się okazuje:

wykop.pl/lin…nto

spolecznosc.ing.pl/-/K…674

spolecznosc.ing.pl/-/K…852

spolecznosc.ing.pl/-/K…886

spolecznosc.ing.pl/-/P…769

money.pl/ban…tml

Oto treść pisemka:

Szanowny Panie,

zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek posiadać aktualne i kompletne dane dotyczące naszych klientów.

Zależy nam na utrzymaniu relacji z Panem dlatego prosimy, aby dostarczył nam Pan do xx grudnia 2023 roku :

 • oświadczenie o źródle pochodzenia środków, które wpływają na Pana konto wraz z dokumentem potwierdzającym to źródło,
 • oświadczenie o źródle pochodzenia majątku wraz z dokumentem potwierdzającym to źródło + historia Pana kariery.

Co, jeśli nie dostarczy nam Pan potrzebnych informacji

Oświadczenie jest konieczne, aby zastosować środki bezpieczeństwa finansowego. Środki te to działania, których wymaga od nas ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jeśli nie dostarczy nam Pan odpowiednich informacji lub informacje te będą niekompletne, to nie będziemy mogli zastosować tych środków. Wtedy:

 • nie będzie mógł Pan nabywać nowych produktów i usług,
 • odmówimy Panu realizacji transakcji w placówce bankowej i w bankowości internetowej,
 • odmówimy realizacji transakcji obciążeniowych kartą wydaną do konta oraz kartą przedpłaconą. Dotyczy to też np. wypłat w bankomacie,
 • wypowiemy Panu umowy,które nas wiążą.

Oświadczenie o źródle pochodzenia środków i majątku - dodatkowe informacje

Do listu załączyliśmy wzór oświadczenia o źródle pochodzenia środków i majątku. Powinien je Pan wypełnić i dostarczyć:

 • w Moim ING
Wysyłając wiadomość w Moim ING (zakładka Wiadomości - Napisz do nas - Prześlij dokumenty). W temacie prosimy wpisać Oświadczenie KYC oraz dołączyć oświadczenia przez opcję "Dodaj plik".

 • tradycyjnie

Wysyłając oświadczenia na adres: ING Bank Śląski S.A. KYC Tribe, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice.

 • do placówki bankowej - miejsca spotkań


Czym jestźródło pochodzenia środkówi majątku

Źródło pochodzenia środków określa skąd pochodzą pieniądze, które znajdują się na koncie w ING Banku Śląskim S.A. (jest to np. bieżące wynagrodzenie za pracę, aktualny dochód z działalności gospodarczej albo zdarzenia jednorazowe np. spadek).

Źródło pochodzenia majątku to posiadane aktywa, które nie muszą znajdować się na koncie w ING Banku Śląskim S.A. (np. pieniądze w innych bankach, posiadane nieruchomości).A w załączniku znajduje się coś takiego:

Oświadczenie dotyczące źródła pochodzenia środków i majątku

Źródło pochodzenia środków określa skąd pochodzą pieniądze, które znajdują się na koncie w ING Banku
Śląski S.A. (jest to np. bieżące wynagrodzenie za pracę, aktualny dochód z działalności gospodarczej albo
zdarzenia jednorazowe np. spadek).

Źródło pochodzenia majątku to posiadane aktywa, które nie muszą znajdować się na koncie w ING Banku
Śląskim S.A. (np. pieniądze w innych bankach, posiadane nieruchomości).

Prosimy o wskazanie przedziału wartości majątku:

□ do 1 mln zł
□ 1 mln - 5 mln zł
□ 5 mln - 10 mln zł
□ powyżej 10 mln zł

Źródło i/lub źródła środków i majątku:


☐ Wynagrodzenie za pracę - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane informacje:
Branża: .........................................................................................................................................................................................
Zawód: .........................................................................................................................................................................................

Wymagane dokumenty potwierdzające np.: PIT lub umowa: o pracę/ zlecenia/o dzieło.


☐ Prowadzenie działalności gospodarczej - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane informacje:
Nazwa firmy: ..............................................................................................................................................................................
NIP/REGON: .................................................................................................................................................................................
Branża, w której działa firma: .................................................................................................................................................
Opis - czym zajmuje się firma: ................................................................................................................................................

Wymagane dokumenty potwierdzające np.: PIT/KPiR/sprawozdanie finansowe/ przykładowe faktury.


☐ Emerytura/Renta - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane informacje: wysokość emerytury/renty oraz sposób rozliczeń (gotówka/przelew) ...........................

Wymagane dokumenty potwierdzające np.: dokument potwierdzający prawo do świadczenia emerytalnego (decyzja/waloryzacja) lub dokument potwierdzający prawo do wypłaty świadczenia (ostatni odcinek renty/emerytury), lub wyciąg z innego banku, lub zaświadczenie ZUS/KRUS.


☐ Dochód małżonka/partnera lub na utrzymaniu rodziny - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane informacje:
Imię (imiona) i nazwisko oraz data urodzenia osoby utrzymującej: ..............................................................................
Zobowiązuję się do przekazania klauzuli RODO - szczegóły w sekcji “Dodatkowe informacje”.


☐ Alimenty - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane informacje:
Imię (imiona) i nazwisko oraz data urodzenia osoby wypłacającej alimenty: ............................................................

Wymagane dokumenty potwierdzające np.: postanowienie sądu dotyczące alimentów.
Zobowiązuję się do przekazania klauzuli RODO - szczegóły w sekcji “Dodatkowe informacje”.


☐ Gospodarstwo rolne - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane informacje: REGON ....................
Opis czym zajmuje się gospodarstwo (np. uprawy zbóż, hodowla zwierząt), czy istnieje sezonowość
........................................................................................................................................................................................................

Wymagane dokumenty potwierdzające np.: zaświadczenie z Urzędu Gminy o uzyskiwanych dochodach lub
zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów, lub nakaz płatniczy za rok bieżący, lub decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego za rok bieżący, lub zaświadczenie z KRUS, faktury, jeśli występują, lub dokumenty sprzedaży potwierdzające przykładowe rozliczenia.


☐ Najem/dzierżawa - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane informacje: numer KW nieruchomości .........................................................................................................

Wymagane dokumenty potwierdzające np.: dokument prawa własności wynajmowanej nieruchomości lub
aktualne umowy najmu/dzierżawy, lub deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy.

Czy uzyskuje Pan więcej niż 50% przychodów z tytułu wynajmu, leasingu lub sprzedaży nieruchomości?
☐TAK ☐NIE
Czy posiada Pan 5 lub więcej nieruchomości, które wykorzystuje w sposób komercyjny?
☐TAK ☐NIE


☐ Spadek - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane dokumenty potwierdzające np.: poświadczenia dziedziczenia lub sądowe potwierdzenie prawa
do spadku, lub deklaracja podatkowa.


☐ Darowizna - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane dokumenty potwierdzające np.: dokument z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu darowizny lub
oświadczenie, że jest się zwolnionym z takiego obowiązku.

Wymagane informacje: (w przypadku, gdy jest się zwolnionym z obowiązku zgłoszenia darowizny)
Imię (imiona) i nazwisko oraz data urodzenia darczyńcy: ..............................................................................................
Zobowiązuję się do przekazania klauzuli RODO - szczegóły w sekcji “Dodatkowe informacje”.


☐ Inwestycje - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐

Wymagane informacje: rodzaj inwestycji oraz krótki opis skąd pochodziły środki na inwestycje
Opis: ..............................................................................................................................................................................................

Wymagane dokumenty potwierdzające np.: dokument potwierdzający pierwotnie zainwestowane środki
(np. PIT, potwierdzenie wypłaty dywidendy, wyciąg z konta maklerskiego).


☐ Sprzedaż nieruchomości/mieszkania - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐
Wymagane dokumenty potwierdzające np.: akt notarialny sprzedaży nieruchomości


☐ Stypendium - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐
Wymagane informacje: rodzaj i wysokość stypendium .................................................................................................
Wymagane dokumenty potwierdzające np.: dokument potwierdzający prawo do świadczenia lub wyciąg z
innego banku, jeśli organ wypłacający przekazuje środki do innego banku.


☐ Zasiłki społeczne i socjalne - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐
Wymagane informacje: rodzaj i wysokość zasiłku ...........................................................................................................
Wymagane dokumenty potwierdzające np.: dokument wydany przez organ wypłacający, potwierdzający
przyznanie i wysokość świadczenia.


☐ Wygrana na loterii - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐
Wymagane dokumenty potwierdzające np.: potwierdzenie z Urzędu Skarbowego o zapłaceniu podatku lub
zaświadczenie od organizatora o wygranej i zapłaconym podatku, lub potwierdzenie wpływu na konto z
licencjonowanych podmiotów - w przypadku podmiotów posiadających licencję na organizowanie
loterii/zakładów w Polsce.


☐ Diety poselskie/parlamentarne - Źródło środków ☐ Źródło majątku ☐
Wymagane informacje: (funkcja i okres sprawowania funkcji) .....................................................................................


☐ Kredyt/pożyczka
Wymagane informacje: prosimy o podanie danych kredytodawcy (np. nazwa banku, nazwa firmy, imię,
nazwisko kredytodawcy) .........................................................................................................................................................
Wymagane dokumenty potwierdzające np.: umowa kredytowa lub potwierdzenie transkacji, lub zgłoszenie
do US.

Zobowiązuję się do przekazania klauzuli RODO - szczegóły w sekcji “Dodatkowe informacje”.

Dodatkowe informacje

- Jeśli Pana zdaniem są jeszcze inne istotne dokumenty, które potwierdzają źródło pochodzenia
środków i majątku, prosimy o ich dostarczenie.
- Może Pan dołączyć dodatkowe informacje napisane odręcznie.
- Prosimy o dostarczenie dokumentów w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza
przysiegłego.
- Informacja dotycząca zobowiązania do przekazania klauzuli RODO (osób trzecich nie będących
klientami Banku).
- Zobowiązuję się do przekazania klauzuli RODO “Informacja o przetwarzaniu przez ING Bank Śląski S.A.
(Bank) danych osobowych osób trzecich nie będących klientami Banku”.
- Klauzula RODO jest dostępna w placówce bankowej albo na naszej stronie internetowej. Na stronie
ing.pl, w prawym górnym rogu, w oknie wyszukiwania, prosimy wpisać „Ochrona danych
osobowych” -> “Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich"
Aktualizacje społecznościowe

67 Komentarzy

sortowanie:
Awatar użytkownika
 1. Awatar użytkownika BigSmoke
  ING nadinterpretuje przepisy ustawy, polskie ING prało pieniądze ruskim i ukraińskim oligarchom (FinCEN Files nazwa afery).
  media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/573027/oswiadczenie-ing-banku-slaskiego-dotyczace-doniesien-w-sprawie-fincen-files

  Dostali za to bardzo dużą karę i w ciagu ostatnich dwóch lat zbudowali na szybko zespół AML praktycznie od zera. Oczywiście oberwało się zwykłym klientom którzy muszą wysyłać oświadczenie + pity, umowy o pracy itd.
  W innych bankach wystarczy wypełnić krótką ankietę i tyle (Santander i BNP).

  Jeszcze ciekawiej jest podczas otwierania konta, bo nie każdy bank wymaga dokładnego podania źrodła dochodów. Dla przykładu w mBanku trzeba podać zródło dochodów, wysokość wpływów na konto i ile będziesz wpłacał/wypłacał. Podobnie jest w ING, BNP i Santanderze.
  Sa też normalniejsze banki jak Alior które pytają tylko o zródło dochodów.
  PKO BP podczas otwierania konta w ogóle nie pyta o źródło dochodów.

  Ta ustawa ma spore pole do interpretacji i według widzimisię banku jest jak bardzo bedą inwigilować klienta. (Edytowano)
 2. Awatar użytkownika Maly_Lou
  Pisma nie dostałem. Dostałem WAŻNEGO smsa z ing, że w aplikacji mam WAŻNĄ wiadomość. I tam było że do końca listopada mam im to wysłać. Nie zrobiłem nic. Stwierdziłem, że jak mi ograniczą dostęp czy coś, to konto zamknę. I 1 grudnia znowu ten sam WAŻNY sms i info w aplikacji, że mam czas do któregoś tam grudnia.
  Bank się bawi w skarbówkę. Powinno ich interesować co najwyżej to co mam u nich, a nie cały majątek. Pisma, dokumenty notarialne, zaświadczenia... teraz niech każdy bank o to pyta, gdzie często ludzie mają konta w kilku z nich. Pranie pieniędzy i terroryzm. Bo ktoś ma niewielkie sumy na koncie. Ale majątki znikąd wśród członków rodziny polityków, którzy to klepnęli jakoś nikogo nie interesują (Edytowano)
  Awatar użytkownika Maly_Lou
  Już łatwiej po prostu zamknąć konto i otworzyć gdzie indziej, niż spełnić ich żądania. Niby nałożone jest to na banki, ale tylko ing jest takie nadgorliwe. I chyba santlander mi gdzieś przemknął.
  Rozumiem pytania o pochodzenie pieniędzy gdzie są przelewy z różnych źródeł, jest duży ruch na koncie. Ale to jest totalna inwigilacja. Ukrywanie się za ogólnym przepisem o praniu pieniędzy i terroryźmie i wypytywanie o absurdalne szczegóły jest abstrakcją. Poczytałem trochę o tym i jakie konta im flaguje jako te podejrzane. Śmiech łamane przez przerażenie. Grzebią też w historii. Ludzie mają u nich konta od kilkudziesięciu lat i nagle stali się podejrzani o bycie przestępcami. Ale jak prali u nich grube miliony, to im to umknęło. Kowalskiego za to pytają o majątek, skąd miał, co ma i gdzie ma, bo ma u nich 100zł na koncie, albo dostaje wynagrodzenie co miesiąc.
 3. Awatar użytkownika Kiron
  Pusty pieniądz i inflacja nie bierze się tylko z drukarek. Dodają go dzień za dniem w ogromnych ilościach właśnie w korporacjach finansowych. Pożyczają do hipoteki czy kredytu pieniądze nie z własnych depozytów i dochodów, lecz wprost z podpisanego zobowiązania spłaty. A w momencie kryzysu nie mają tych pieniędzy fizycznie, bo nigdy ich nie mieli w takich ilościach jak to bywa przy piramidach i odmawiają wypłaty.

  Pieniądze NIE są bezpieczne w bankach. Poza bankami też nie, to jest ich system finansowy i jak będą chcieli tak wyregulują stabilizację czy destabilizację finansową waszych rodzin, stąd czasem te kartki papieru są warte mniej, a czasem całkiem tracą wartość.
  Awatar użytkownika ŚniadanieJadamNaKolację
  Autor
  Czysta prawda. To są tylko zapisy cyfrowe, a nie rzeczywiste pieniądze. Stąd pożar w burdelu jak ktoś chce nawet głupie 20 tys. wypłacić, zapisy, czekanie, itd. Bo muszą te papierki uzbierać lub... wydrukować w centrali.

  Tak naprawdę w banku nie masz pieniędzy. Są to tzw. środki czyli właśnie zapisy cyfrowe, bez pokrycia. I nie są twoje wbrew pozorom. Swoje pieniądze tracisz w momencie gdy je wpłacasz do banku, a reszta to tylko ślepa wiara, że bank ci zmaterializuje te środki, gdy kiedyś tego zapragniesz, w kasie lub w bankomacie. A nie musi bo zawsze można zrobić z ciebie terrorystę, wystarczy jedno pisemko.

  W ten sposób grupa cwaniaków przejmuje rzeczywiste majątki - głównie nieruchomości i ziemię - za pomocą kredytów udzielanych w formie zapisów cyfrowych. Czyli kreują całe morze pustego, nieistniejącego w rzeczywistości pieniądza. Dlatego jest takie ciśnienie na likwidację gotówki. W ten sposób da się ten szwindel utrzymać w tajemnicy lub przynajmniej opóźnić upadek systemu bankowego.

  Fajne są też chińskie pomysły, żeby środki miały termin ważności - nie wydasz w porę - znikają. Normalnie Orwell w grobie się przewraca... że na to nie wpadł. (Edytowano)
 4. Awatar użytkownika Al_Moheida
  Standardowa procedura, zwiazana z ustawą o przeciwdzialaniu praniu kasy. Każdy klient dowolnego banku w polsce, to otrzymuje/otrzyma.
  Awatar użytkownika NickVolt
  Każdy klient dowolnego banku w polsce, to otrzymuje/otrzyma.
  Nie. Normalny klient na normalnym koncie tego nigdy nie otrzyma.
  Wątpię, aby dostał takie pismo ktoś, kto na dane konto dostaje przelewy od pracodawcy lub robi sobie przelewy z konta firmowego. (Edytowano)
 5. Awatar użytkownika ann_
  Też to dostałam, cudowny prezent na święta (i w ogóle koniec grudnia, best tajming ever). No nic, chyba wyzeruje konto, spłacę KK, wyłączę blika na telefon - i założę inny rachunek. Jeszcze muszę pomyśleć, gdzie mam ten ich rachunek wpisany, pewnie jakiś ebay / paypal...

  A zablokowali wam konto jak to olaliście? Albo robili problemy, jeśli nie (w sensie wypełniliście to byle jak dla formalności, mnie korciło wpisanie, że jestem na utrzymaniu rodziców, ale jestem tak złą córką, że nie pamiętam daty urodzenia; w ogóle najbardziej pasowałaby mi siostra, bo wymieniamy mnóstwo blików, ale wg nich można być tylko na utrzymaniu rodziców, albo męża/partnera)? Mi wysłali linka do jakiegoś formularza, ale nie chcę tego wypełniać. Korci mnie też zapytać pracowników ING, co mam wpisać, jeśli moje dochody pochodzą z nierządu (jak w tej polskiej komedii), ale wtedy to już na pewno chcieliby mnie zobaczyć w swoim oddziale :).

  W ogóle rachunek w ING mam od ponad dekady, od czasów studenckich. Mam konto maklerskie, KK. A teraz jestem dla nich terrorystką albo słupem, fajnie. A nawet karty debetowej do konta nie mam (korzystam z KK), więc nie wiem jak bym miała wprowadzać gotówkę do obiegu.

  Dla mnie to trochę wygląda jak jakiś US, albo zbieranie informacji pod byle pretekstem - dzięki temu będą wiedzieli np. kto ma jakie dochody i aktywa, i że nie trzyma ich u nich (pamiętam banki, które potrafiły dzwonić do księgowości i przekierowywać ludziom wypłaty bez ich zgody, tylko dlatego, że założyli u nich rachunek do obsługi lokaty). Mokry sen akwizytora telefonicznego normalnie, taka baza.

  Pamiętam jak vinted okradło użytkowników blokując im środki w e-portfelach, a później zmieniając regulamin. Teraz robią to banki. Aż człowiek tęskni za czasami gotówki w portfelu, albo wymiany barterowej (chociaż to chyba nie ten wiek, ani nawet poprzedni). Wszystko chcą o nas wiedzieć, i wszędzie niestety pozostawiamy ślady. (Edytowano)
  Awatar użytkownika ŚniadanieJadamNaKolację
  Autor
  Nic dodać i nic ująć. A jeśli chodzi o blokadę to tak, w linkach w pierwszym poście jest opisanych kilka takich przykładowych blokad. I wtedy już kasy nie oddadzą bez stawienia się w oddziale z wymyślonym przez nich stosem papierków. Po pierwszym pisemku wyślą drugie, gdzie już nie proszą o zaświadczenia i formularze tylko wzywają do ich dostarczenia. Także jeszcze większa arogancja. Pozostawianie tam kasy jest więc niebezpieczne bo uśpią twoją czujność, a potem cyk i blokada z dnia na dzień.

  Dla mnie sama forma w jakiej to robią i ten niegrzeczny ton, wręcz gorszy niż urzędowy, jest wystarczającym powodem, żeby współpracę zakończyć. A chciałem wyrobić kartę, zacząć regularnie korzystać z konta, może nawet zrobić z niego mój podstawowy rachunek. No niestety, nie po czymś takim.
 6. Awatar użytkownika Michał_S
  No to u mnie ROR na który wpada kasa za wynajem mieszkania i z tego rachunku płacę również należny podatek do US.
  Zadeklarowałem, że kasa jest z najmu to automat wypluł, że mam podać numer KW Oczywiście olałem ich żądania i napisałem, że czuję potrzeby podawania numeru KW. Minął tydzień, na chwilę obecną konto funkcjonuje.
  Rozumiem prostą deklarację skąd pochodzą środki ale numer KW? Kogoś tam ładnie poniosło
 7. Awatar użytkownika yenfnbqee
  Ustawa jest ustawą, muszą realizować jej zapisy.

  Jeśli faktycznie nie masz tam żadnych znaczących środków, to może po prostu powinieneś zadzwonić na infolinię i zapytać, dlaczego dostałeś takie pismo. Być może zostało ono wysłane przez pomyłkę. A być może ktoś przez pomyłkę przelał Ci tam milion... I stąd takie pisemko...

  Nie napisałeś również w jakiej formie dostałeś to pismo. Może po prostu to jakiś phishing? :P

  A na koniec, bez gdybania: środki z zamkniętych kont trafiają na tzw. konto techniczne, będziesz mógł je wypłacić w oddziale.
  Awatar użytkownika ŚniadanieJadamNaKolację
  Autor
  Ustawa oczywiście jest ale jej interpretacja jest bardzo szeroka. To zwykły KYC, dane osobowe i tyle, a nie stosy zaświadczeń, potwierdzeń, umów, a nawet przebieg kariery zawodowej. Gdzie w ustawie nakłada się na banki tego typu obowiązek szpiegowania i przepytywania ludzi niczym wywiadownia gospodarcza? Żaden inny bank nawet nie próbował mi wysyłać czegoś takiego.

  Ponadto, formularz nie przewiduje innych opcji. A co ma tam wypełnić np. osoba bezrobotna albo pobierająca świadczenia w innym kraju?

  Jest przepis nakazujący czepiać się, gdy regularne wpływy przekraczają 1 tys. euro miesięcznie i nie wyglądają na dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury czy działalności. Z kolei kwoty powyżej 50 tys. są niejako automatycznie wyłapywane. I tak działa antyterror, a to co robi ten bank to są kpiny z klientów.

  Konto założyłem bo chciałem zapoznać się z ich systemem, zobaczyć czy mi odpowiada, mam jakieś plany, itd. A tu taki paszkwil na koniec roku.

  Dodam, że to się stało krótko po odpaleniu apki i rejestracji w bliku. Przypadek?

  Phishing sam podejrzewałem bo tak absurdalna jest to treść i wymagania. Ale to znajduje się w wiadomościach na poziomie systemu transakcyjnego.

  I niestety nie jest to pomyłka bo z tego co wyszukałem do tej pory wynika, że dużo ludzi to pisemko dostaje. Co ciekawe, ING było podobno karane za tego typu praktyki. (Edytowano)
 8. Awatar użytkownika mrowka
  Ja to dostałem z pół roku temu więc pewnie przychodzi do każdego wcześniej czy póżniej. Tylko u mnie jedyne środki były z jakiś aukcji allegro czasem czy przelewy od znajomych i tak im odpisałem w piśmie moim bez wypełniania tego ich bo nic z niego nie pasowało
  Awatar użytkownika ŚniadanieJadamNaKolację
  Autor
  No dokładnie, w takiej sytuacji jestem też, coś na allegro czy tam olx sprzedane za grosze, zero innych przelewów, nawet karty nie mam do rachunku.

  Czyli napisałeś im od siebie parę słów i tyle? Coś odpisali? Konto dalej działa czy zamknęli?
 9. Awatar użytkownika eter
  Ustawa faktycznie nakłada coś takiego ale jeżeli nie miałeś tam kasy praktycznie żadnej / przelewy po 200 pln powiedzmy to na samym końcu do weryfikacji.. dziwne z tą karierą zawodową - albo nadgorliwi jacyś albo klientów mają za dużo.
  Mnie pytali jakiś czas temu w Aliorze (ror) o rezydencję podatkową (acta) i źródło pochodzenia (z tytułu umowy o pracę) - przeklikanie 'ankiety' zajęło może z 5 min. Czekam jeszcze co velo i pko bp zawołają ale na razie cisza
  Awatar użytkownika ŚniadanieJadamNaKolację
  Autor
  Doczytałem, że ten bank jest śląski już tylko z nazwy. Trafił w łapy holendrów i wszystko jasne. Zatrudniają ludzi z łapanki, obsługa klienta to żart. No i głupie, krzywdzące klientów decyzje, blokowanie kasy, itd. Już na 100% znikam stamtąd i nigdy nie wrócę. (Edytowano)
 10. Awatar użytkownika Yellow
  Tez spotkalem sie z tym w ING ale w innym kontekscie. CHcialem wyrobic karte kredytową-zreszta juz drugą u nich. Zdolnosc kredytową mam bo inne banki bardzo chetnie daja mi takie karty. Jednak kilkukrotnie wnioskowalem juz o karte u nich i w odpowiedzi odmownej wlasnie sie powoluja na tą ustawe. Co gorsza nie mowią o co im chodzi i jaki problem ze mną mają. Wcale nie chcą ode mnie tego oswiadczenia. ALe sam im je wyslalem razem z zaswiadczeniem z pracy o zarobkach. A oni ciale odrzucają i powoluja sie na tą ustawe o praniu brudnych pieniedzy. Z tego co czytalem na grupach to tylko ING wymysla takie cuda ale fakt ze jest ustawa w tej sprawie.

  Poprostu sa nadgorliwi ale swoją droga juz kilka razy zrazilem sie do ing. Biurokracja jak na poczcie polskiej.
 11. Awatar użytkownika NickVolt
  Biję się w pierś w kontekście powyższych moich wypowiedzi - myliłem się. To są albo idioci albo głupio ustawiony automat, albo ślą to dosłownie każdemu klientowi ich banku. Dzisiaj dostała tę wiadomość moja mama w związku z kontem OSZCZĘDNOŚCIOWYM. Na to konto robi przelew jedynie ze swojego konta ROR (w innym banku - ale przecież nazwisko nadawcy widzą, jako bank). Jedyny inny wpływ, który tam był, to był wpływ z KREDYTU przyznanego przez nich samych. Nie było tam wpłat gotówkowych, nie było wpłat z innych obcych rachunków, OLX, Allegro itp. Dodatkowo mają jej PESEL, po którym średnio zdolny szympans policzy, że mama jest na emeryturze. Nie okrada ludzi na wnuczka, nie pierze kasy z cholera wie czego. Ja wiem, że dostali karę i jakiemuś xxx odpalił się tryb służbisty, ale bez przesady.
  Awatar użytkownika ŚniadanieJadamNaKolację
  Autor
  I właśnie dlatego likwiduję tam konto. Żeby mnie nie kusiło. Bo naczytałem się, że nawet po przesłaniu tych głupich oświadczeń ludzie byli dalej, znienacka, męczeni przez ING, włącznie z nagłą blokadą środków. A wtedy nie otrzymasz ich bez złożenia prawidłowego oświadczenia w oddziale. I mogą jeszcze zadawać dodatkowe pytania, itd. A ty latasz i zbierasz jakieś papierki dla nich.

  Niby chciałem wysłać im cokolwiek i zapomnieć o sprawie, ale nie, za taki bank to ja podziękuję.
 12. Awatar użytkownika flowergrotesque
  I jak u Ciebie rozwinęła się sprawa?
Awatar użytkownika