Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych

Informacje ogólne
Informujemy Cię o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Obejmuje to: nazwę, adres IP, adresy e-mail, aktywność użytkownika. W odniesieniu do innych terminów, w szczególności terminów "przetwarzanie" i "zgoda", odnosimy się do definicji prawnych prawa ochrony danych. Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności strony oraz oferowanych przez nas treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.
Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko cel przechowywania przestanie być aktualny. Ponadto, dane mogą być przechowywane, jeśli zostało to przewidziane przez krajowe lub europejskie przepisy, którym podlegamy. W takim przypadku dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w odpowiednich przepisach. Ta zasada nie ma zastosowania, jeżeli do zawarcia lub wykonania umowy wymagane jest dalsze przechowywanie danych.
Jeśli korzystamy z usługodawców kontraktowych w zakresie poszczególnych funkcji naszej strony internetowej lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo o takich czynnościach.

Organ odpowiedzialny
Instytucja odpowiedzialna w rozumieniu § 3 ust. 7 federalnej ustawy o ochronie danych ("BDSG") oraz dostawca usług w rozumieniu § 13 ustawy o telemediach ("TMG"):
6Minutes Media GmbH reprezentowana przez Fabiana Spielbergera.
Torstr. 16410115 Berlin E-mail: [email protected]

Twoje prawa
Twoje prawa w stosunku do Twoich danych to: prawo do informacji, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, prawo do możliwości przenoszenia danych. Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z naszym przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych
Jeśli użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową bez rejestracji lub przekazania nam w inny sposób informacji ("wykorzystanie informacji"), gromadzimy jedynie dane przesyłane przez przeglądarkę internetową do naszego serwera. Do umożliwienia przeglądania strony internetowej gromadzimy jedynie dane, które są technicznie wymagane, aby umożliwić Ci obejrzenie naszej strony internetowej i zapewnić jej stabilność oraz bezpieczeństwo. Są to: adres IP, data i godzina połączenia, ilość przesłanych danych, dane na temat przeglądarki internetowej.
Dane te przechowywane są również w tzw. plikach logów na naszych serwerach. Nie ma to wpływu na adres IP lub inne dane, które umożliwiają przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi Twoimi danymi osobowymi. Zbieranie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne, aby umożliwić wyświetlanie naszej strony internetowej na urządzeniu końcowym. W tym celu Twój adres IP musi być przechowywany przez cały czas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych.
Wspomniane dane zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji. Dane w plikach dziennika zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach. Dane dodatkowe przechowujemy tylko wtedy, gdy zostały wcześniej usunięte lub zmienione, a przyporządkowanie ich do danej osoby nie jest już możliwe. Zbieranie powyższych danych i ich przechowywanie w plikach dziennika jest absolutnie konieczne dla funkcjonowania naszej strony internetowej i nie można z niego zrezygnować.

Przetwarzanie danych osobowych przez pliki cookie
Na naszej stronie internetowej używamy tzw. cookies (ciasteczek). Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na nośniku pamięci urządzenia końcowego użytkownika (na przykład na dysku twardym). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do urządzenia końcowego. Nasza strona używa rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej.
Pliki cookie przechowywane w przeglądarce internetowej
Tymczasowe pliki cookie - są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Obejmują one w szczególności ciasteczka sesyjne. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, który może być używany do przypisywania różnych zapytań przeglądarki internetowej do sesji współdzielonej. Pozwala to na rozpoznanie urządzenia po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki internetowej.
Trwałe pliki cookie - są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Te pliki cookie można w każdej chwili usunąć z ustawień przeglądarki internetowej.
Przetwarzanie danych osobowych przez powyższe pliki cookie służy uczynieniu naszej strony internetowej bardziej przyjaznej i dopasowanej dla użytkownika. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W szczególności identyfikacja przeglądarki po opuszczeniu serwisu. Jeśli posiadasz konto, używamy plików cookie do identyfikowania Cię podczas kolejnych wizyt. W ten sposób unikniesz konieczności logowania się za każdym razem, gdy nas odwiedzisz. Dane przetwarzane przez cookies, które są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej, nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych, służą do poprawy jakości korzystania z naszej strony, jej zawartości i funkcji. Pozwalają nam one zrozumieć w jaki sposób strona, które jej funkcje i jak często są wykorzystywane. Dzięki temu stale optymalizujemy nasze usługi. Przedstawione powyżej cele uzasadniają przetwarzanie danych.
Powyższe pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i przesyłane przez nie do naszego serwera. W związku z tym można samodzielnie skonfigurować przetwarzanie danych i informacji za pomocą plików cookie. Odpowiednia konfiguracja przeglądarki pozwala odrzucać takie pliki. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będziesz w stanie poprawnie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

Inne funkcje i usługi
Oprócz wspomnianego, informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy inne usługi, z których możesz korzystać. W tym celu konieczne jest podanie kolejnych danych osobowych, które są potrzebne do świadczenia odpowiednich usług. Zastosowanie mają powyższe zasady przetwarzania danych.
W niektórych przypadkach korzystamy z zewnętrznych usługodawców, którzy zostali przez nas starannie wybrani. Usługodawcy ci są zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji i są przez nas regularnie audytowani. Jeśli dane osobowe są przekazywane osobom trzecim w ramach usług, które oferujemy wraz z partnerami lub znajdują się w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej części tekstu.

Kontakt
Jeżeli skontaktujesz się z nami drogą elektroniczną to przesłane dane osobowe za pomocą poczty elektronicznej zostaną zachowane. Na naszej stronie internetowej posiadamy formularz kontaktowy za pomocą którego można się z nami skontaktować. Dane wprowadzone w formularzu zostaną przesłane i zapisane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz czas wysłania. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim i zostaną wykorzystane wyłącznie do odpowiedzi.
Przetwarzanie powyższych danych osobowych służy wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytań. Przetwarzanie innych danych osobowych wynikające z wykorzystania formularza kontaktowego ma na celu zapobieganie nadużyciom i zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.
Dane te zostaną usunięte natychmiast po przetworzeniu przez nas Twojego zapytania. Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas korzystania z formularza kontaktowego zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać. Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową, możesz w każdej chwili usunąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Rezygnację można zgłosić wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail podany w nocie prawnej.

Newsletter
Na naszej stronie możesz subskrybować nasz bezpłatny newsletter, za pomocą którego informujemy o aktualnych okazjach i interesujących wydarzeniach. Produkty i usługi są wymienione w oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Dane wprowadzone podczas subskrypcji newslettera zostaną nam przesłane. Aby zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera, należy wprowadzić wymagane przez nas obowiązkowe dane w postaci adresu e-mail. Podanie innych danych podczas subskrypcji jest dobrowolne.
Do subskrypcji newslettera używamy tzw. procedury double-Opt-In. Po rejestracji prześlemy Ci wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail z prośbą o potwierdzenie, że chcesz, abyśmy w przyszłości wysyłali Ci newsletter. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, podane przez Ciebie dane zostaną automatycznie usunięte po upływie miesiąca. Ponadto przechowujemy Twój adres IP oraz czas rejestracji do newslettera, a także czas potwierdzenia. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim w związku i są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.
Dane wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji będą przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu. Po potwierdzeniu zapiszemy Twój adres e-mail, abyśmy mogli wysłać Ci biuletyn informacyjny. Zapisujemy daty rejestracji i potwierdzenia w celu potwierdzenia rejestracji i wyjaśnienia ewentualnych nadużyć danych osobowych.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do świadczenia powyższych usług. W związku z tym powyższe dane przechowujemy tak długo, jak długo subskrybują Państwo biuletyn informacyjny. Po anulowaniu biuletynu przechowujemy powyższe dane w sposób czysto statystyczny i anonimowy. Zgodę na otrzymywanie newslettera można w każdej chwili odwołać. Możesz zrezygnować z subskrypcji klikając na link zawarty w każdym wysyłanym przez nas newsletterze.
Pragniemy podkreślić, że podczas wysyłania newslettera analizujemy zachowanie użytkowników. Wiadomości e-mail wysyłane przez nas zawierają tzw. web beacon lub pixel śledzący. Jest to jednopikselowy plik obrazu przechowywany na naszej stronie internetowej. Dane wymienione w tej sekcji oraz sygnalizatory web beacon są połączone z Państwa adresem e-mail oraz indywidualnym numerem identyfikacyjnym do celów analitycznych. Odnośniki zawarte w biuletynie również zawierają ten identyfikator. Dane te są gromadzone wyłącznie pod pseudonimem. Identyfikator indywidualny nie jest połączony z innymi danymi osobowymi, więc wykluczone jest bezpośrednie powiązanie osobiste. Przetwarzanie danych ma na celu dostosowanie biuletynu do Państwa indywidualnych zainteresowań. W każdej chwili można z tego zrezygnować klikając link znajdujący się w każdym e-mailu newslettera. Ponadto, możnesz uniemożliwić powyższą analizę zachowania użytkownika, jeśli domyślnie wyłączyłeś wyświetlanie obrazów w programie pocztowym. Należy pamiętać, że w tym przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i możesz nie być w stanie skorzystać z wszystkich funkcji newslettera. Po ręcznym uaktywnieniu wyświetlania obrazów, następuje ponowna analiza opisanych powyżej zachowań użytkownika.

Rejestracja
Oferujemy możliwość rejestracji w serwisie poprzez podanie danych osobowych. Dane wprowadzane podczas rejestracji przesyłane do nas oraz zapisywane. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
Podczas procesu rejestracji gromadzone są następujące dane: adres e-mail, adres IP oraz data i czas rejestracji. W trakcie procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych. Wymagana jest rejestracja w celu dostarczania określonych treści i usług na naszej stronie internetowej. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Ma to miejsce w przypadku anulowania lub zmiany rejestracji. W każdej chwili możesz usunąć konto, a dane zmodyfikować.

Google Analytics
Na naszej stronie internetowej "Google Analytics" używamy internetowej usługi analizy Google Inc, 1600 Amfhitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej "Google"). Google używa plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi na urządzeniu użytkownika, aby umożliwić witrynie przeanalizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, który ma zostać przesłany przez cookie ("anonimizacja adresu IP"), Twój adres IP zostanie uprzednio zmniejszony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystała z tych informacji w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Z przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników. Adres IP przesłany podczas korzystania z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Google Analytics używamy tylko z aktywną anonimizacją IP opisaną powyżej. Oznacza to, że Google będzie przetwarzać adres IP użytkownika tylko w formie skróconej. Można zatem wykluczyć relację osobistą.
Google Analytics analizuje sposób korzystania z naszej strony internetowej i stale udoskonala poszczególne funkcje i usługi, a także wygodę użytkownika. Poprzez statystyczną ocenę zachowań użytkowników możemy ulepszyć nasze usługi i uczynić ją bardziej interesującymi. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez Google. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie generowanych przez Google Analytics, dokonując odpowiednich modyfikacji ustawień w przeglądarce internetowej. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie będziesz w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Jeśli chcesz zapobiec zbieraniu danych generowanych przez cookie i odnoszących się do zachowania użytkownika (w tym adresu IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google, możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Aby zobowiązać Google do przetwarzania przesłanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych, zawarliśmy z Google umowę o realizację zamówienia. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddała się i zatwierdziła Umowę o Ochronie Prywatności zawartą między Unią Europejską,a USA. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001 Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google.
Warunki użytkowania:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Przegląd ochrony danych:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/pri....
Polityka prywatności:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Korzystanie z danych przez Google przy korzystaniu z witryn i aplikacji naszych partnerów: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/p...
Wykorzystanie danych do celów reklamowych:
http://www.google.com/policies/technologies/ads
Ustawienia spersonalizowanej reklamy Google: http://www.google.de/settings/ads

Optymalizator witryn wizualnych
Używamy na naszej stronie internetowej "VWO (Visual Website Optimizer)", usługi Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie (zwane dalej "VWO"). VWO przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniach użytkowników na naszej stronie internetowej. VWO wykorzystuje m.in. pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym, które umożliwiają analizę korzystania z naszej obecności w Internecie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane wraz z adresem IP użytkownika na serwer z Wingify do Indii i tam przechowywane.
Wykorzystujemy VWO do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do analizy wykorzystania naszej obecności w Internecie oraz ciągłego doskonalenia poszczególnych funkcji i usług, a także doświadczeń użytkowników. Poprzez statystyczną ocenę zachowań użytkowników możemy ulepszyć nasze usługi i uczynić ją bardziej interesującymi dla Ciebie. Jest to również nasz uzasadniony icel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Użytkownik może zapobiec instalacji cookies, usuwając istniejące cookies i dezaktywując ich zapis w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Możesz również uniemożliwić Wingify zbieranie powyższych informacji poprzez umieszczenie cookie opt-out na następującej połączonej stronie internetowej: https://vwo.com/opt-out/
Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i przekazywania danych osobowych lub uniemożliwić ich przetwarzanie poprzez wyłączenie obsługi skryptu Java w przeglądarce. Ponadto, możesz uniemożliwić wykonanie kodu JavaScript jako całości instalując bloker JavaScript (np. https://noscript.net/ lub https://noscript.net/ Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej obecności w Internecie.
Informacje o osobach trzecich: Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych od zewnętrznych dostawców można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://vwo.com/privacy-policy/

Facebook Connect
Korzystamy z serwisu Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej "Facebookiem") na naszej stronie internetowej "Facebook Connect". Facebook Connect ułatwia rejestrację w celu uzyskania dostępu do usług przez Internet. Zamiast korzystać z formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej, możesz wprowadzić swoje dane do logowania na Facebooku, a następnie skorzystać z naszej usługi. Dzięki funkcji "Facebook Connect" Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Zostaniesz przekierowany na stronę Facebooka, aby się zalogować. W ten sposób Twoje konto na Facebooku zostanie połączone z naszym serwisem. Nie mamy żadnej kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych zbieranych za pośrednictwem Facebook Connect. Zgodnie z naszą wiedzą, Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś odpowiednią część naszej strony lub klikniesz na reklamę od nas. Jeśli masz konto na Facebooku i jesteś zarejestrowany, Facebook może powiązać wizytę z Twoim kontem użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani na Facebooku lub nie zalogowali się, Facebook może nadal znać i przechowywać Państwa adres IP oraz inne dane identyfikacyjne.
Używamy Facebook Connect, aby ułatwić i przyspieszyć proces rejestracji i logowania. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO. Możesz zapobiec przetwarzaniu powyższych informacji przez Facebook korzystając z naszego formularza rejestracyjnego i nie korzystając z Facebook Connect.
Ponadto Facebook podporządkował się umowie zawartej między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Facebook zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Informacje osób trzecich: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności tych osób trzecich można znaleźć na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook Grupa Niestandardowych Odbiorców
Używamy na naszej stronie internetowej "Facebook Custom Audiences", narzędzia do remarketingu Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej "Facebookiem"). Facebook Custom Publiczność pozwala nam wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach, tak zwane "reklamy na Facebooku", dla osób odwiedzających naszą stronę internetową, gdy odwiedzają oni sieć społecznościową Facebook lub inne strony internetowe, które również korzystają z Facebook Custom Audiences. Korzystając z funkcji "Facebook Custom Audiences", Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy żadnej kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych gromadzonych przez odbiorców na Facebooku. Zgodnie z naszą wiedzą, Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś odpowiednią część naszej strony lub klikniesz na reklamę od nas. Jeśli masz konto na Facebooku i jesteś zarejestrowany, Facebook może powiązać wizytę z Twoim kontem użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani na Facebooku lub nie zalogowali się, Facebook może uzyskać i zapisać Państwa adres IP oraz inne dane identyfikacyjne.
Wykorzystujemy Facebook Custom Audiences do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do umieszczania dla Państwa odpowiednich i interesujących reklam, a tym samym doskonalenia naszych usług i zwiększania ivh atrakcyjności dla Ciebie jako użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Grupa Niestandardowych Odbiorców na Facebooku może zostać dezaktywowana przez zalogowanych użytkowników pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto można dezaktywować pliki cookie, które służą do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, za pośrednictwem następujących stron internetowych:
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices
http://optout.networkadvertising.org/wybory/wybory...
Pragniemy podkreślić, że to ustawienie jest również usuwane w przypadku usunięcia plików cookie.
Ponadto Facebook podporządkował się umowie zawartej między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonym. W ten sposób Facebook zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Informacje osób trzecich: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności tych osób trzecich można znaleźć na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook Social Plugins
Używamy Facebook Social Plugins", serwisu Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwanego dalej "Facebookiem") na naszej stronie internetowej. Facebook Social Plugins przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniach użytkowników na naszej stronie internetowej. Facebook Social Plugins wykorzystuje pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej.
Facebook Social Plugins wykorzystujemy do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do analizy wykorzystania naszej obecności w Internecie oraz do ciągłego doskonalenia poszczególnych funkcji i ofert, a także doświadczeń użytkowników. Poprzez analizę zachowań użytkowników możemy ulepszyć nasze usługii uczynić ją bardziej interesującymi dla Ciebie jako użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Użytkownik może zapobiec instalacji cookies, usuwając istniejące cookies dezaktywując ich zapis w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony w pełnym zakresie. Użytkownik może również uniemożliwić Facebookowi zbieranie powyższych informacji, ustawiając cookie rezygnacji na jednej z witryn internetowych, do których prowadzą poniższe łącza:
http://optout.aboutads.info/?Sync by n17t01 http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmana…
Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych lub uniemożliwić ich przetwarzanie poprzez wyłączenie obsługi skryptu Java w przeglądarce. Ponadto, możesz uniemożliwić wykonanie kodu JavaScript jako całości instalując bloker JavaScript (np. https://noscript.net/ lub https://noscript.net/ Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej obecności w Internecie.
Ponadto Facebook podporządkował się umowie zawartej między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Facebook zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Informacje osób trzecich: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych od zewnętrznych dostawców można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.facebook.com/about/privacy

Piksel na Facebooku
Na naszej stronie internetowej korzystamy z serwisu Facebook Pixel, Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej "Facebookiem"). Facebook Pixel umożliwia Facebookowi wyświetlanie naszych reklam na Facebooku, tak zwanych "reklam na Facebooku", tylko do użytkowników Facebooka, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, w szczególności tych, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami online lub niektórymi tematami, produktami. Facebook Pixel pozwala nam sprawdzić, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu na nasze reklamy na Facebooku. Facebook Pixel wykorzystuje między innymi pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku za pomocą swojego konta użytkownika, Twoja wizyta na naszej stronie internetowej zostanie zapisana na Twoim koncie użytkownika. Dane zbierane na Państwa temat są dla nas anonimowe, więc nie dostarczają nam żadnych informacji o tożsamości użytkownika. Facebook może jednak połączyć te dane z Państwa kontem użytkownika w tym serwisie. Nie mamy żadnej kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych zbieranych przez Facebook Pixel. Zgodnie z naszą wiedzą, Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś odpowiednią część naszej strony lub klikniesz na reklamę od nas. Jeśli masz konto na Facebooku i jesteś zarejestrowany, Facebook może powiązać wizytę z Twoim kontem użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani na Facebooku lub nie zalogowali się, Facebook może nadal znać i przechowywać Państwa adres IP oraz inne dane identyfikacyjne.
Piksele Facebooka wykorzystujemy do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do zamieszczania istotnych i interesujących reklam na Facebooku, a tym samym do ulepszania naszych usług, zwiększania ich atrakcyjności dla użytkowników i unikania denerwujących reklam. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Mogą Państwo sprzeciwić się zalecanej kolekcji przez Facebook Pixel i wykorzystaniu Państwa danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. można ustawić rodzaje reklam, które można oglądać na Facebooku. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto można dezaktywować pliki cookie, które służą do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, za pośrednictwem następujących stron internetowych:
http://optout.networkadvertising.org/ http://www.aboutads.info/choices http://optout.networkadvertising.org/ wybory/wybory
Pragniemy podkreślić, że to ustawienie jest również usuwane w przypadku usunięcia plików cookie.
Ponadto Facebook podporządkował się umowie zawartej między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Facebook zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Informacje osób trzecich: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności tych osób trzecich można znaleźć na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy. Informacje o pikselach na Facebooku można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.facebook.com/about/privacy.

Google AdSense
Używamy na naszej stronie internetowej "Google AdSense", internetowej usługi reklamowej Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej "Google"). Google AdSense używa plików cookie, tj. małych plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika na jego urządzeniu końcowym. Google używa sygnalizatora web beacon do ustawiania plików cookie w urządzeniu użytkownika. Twoje dane zostaną przesłane do USA i tam przeanalizowane. Jeśli jesteś zalogowany za pomocą konta Google, Twoje dane mogą być do niego bezpośrednio przypisane. Jeśli nie chcesz być skojarzony z profilem Google, musisz się wylogować. Możliwe jest, że dane te zostaną przekazane partnerom handlowym Google osobom trzecim i władzom.
Google AdSense używamy do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do wyświetlania istotnych i interesujących reklam, poprawy wyników kampanii lub unikania wielokrotnego oglądania tych samych reklam. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Użytkownik może zapobiec instalacji cookies, usuwając istniejące cookies i dezaktywując ich zapis w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Zapobieganie zapisywaniu plików cookie jest również możliwe poprzez dezaktywację reklam związanych z zainteresowaniami w Google za pośrednictwem linku http://www.google.pl/ads/preferences
Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie. Reklamy można również dezaktywować poprzez link http://www.aboutads.info/choices Pragniemy podkreślić, że to ustawienie jest również usuwane w przypadku usunięcia plików cookie. Jeśli korzystają Państwo z przeglądarek Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, mogą Państwo trwale wyłączyć ustawienia plików cookie pod następującym linkiem: http://www.aboutads.info/choices Pragniemy również zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej może okazać się niemożliwe.
Ponadto Google poddała się umowie zawartej między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001 Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:
Polityka prywatności:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Polityka Prywatności Reklamy:
http://www.google.de/intl/de/policies/technologie....

Mailchimp
Używamy na naszej stronie internetowej "Mailchimp", usługi The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (zwanej dalej "Mailchimp"). Mailchimp przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniach użytkowników na naszej stronie internetowej. Mailchimp wykorzystuje m.in. pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania z naszej obecności w Internecie.
Wykorzystujemy Mailchimp w celach marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności w celu analizy wykorzystania naszej obecności w Internecie oraz ciągłego doskonalenia poszczególnych funkcji i usług, a także doświadczeń użytkowników. Poprzez statystyczną ocenę zachowań użytkowników możemy ulepszyć nasze usługi i uczynić je bardziej interesującymi dla Ciebie jako użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Użytkownik może zapobiec instalacji cookies, usuwając istniejące cookies i dezaktywując ich zapis w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Możesz również zablokować grupie The Rocket Science Group zbieranie powyższych informacji, ustawiając cookie rezygnacji na następującej połączonej stronie internetowej w sekcji "Ustawienia prywatności":
https://mailchimp.com/legal/cookies/
Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych lub uniemożliwić ich przetwarzanie poprzez wyłączenie obsługi skryptu Java w przeglądarce. Całość kodu JavaScript można również uniemożliwić instalując bloker JavaScript (np. https://noscript.net/ lub https://noscript.net/ Należy pamiętać, że w tym przypadku możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.
Ponadto The Rocket Science Group podpisała umowę na mocy porozumienia o ochronie danych między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób The Rocket Science Group zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000000TO6hAAG&status=Active.
Informacje osób trzecich: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez osoby trzecie można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://mailchimp.com/legal/privacy/

New Relic
Korzystamy z serwisu New Relic, Inc 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA (zwanego dalej "New Relic") na naszej stronie internetowej. New Relic przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniach użytkowników na naszej stronie internetowej. New Relic wykorzystuje między innymi pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania z naszej obecności w Internecie.
New Relic wykorzystujemy w celach marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności w celu analizy wykorzystania naszej obecności w Internecie oraz ciągłego doskonalenia poszczególnych funkcji i ofert, a także doświadczeń użytkowników. Poprzez statystyczną ocenę zachowań użytkowników możemy ulepszyć nasze usługi i uczynić je bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony cel w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Użytkownik może zapobiec instalacji cookies, usuwając istniejące cookies i dezaktywując ich zapis w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych lub uniemożliwić ich przetwarzanie poprzez wyłączenie obsługi skryptu Java w przeglądarce. Ponadto, możesz uniemożliwić wykonanie kodu JavaScript jako całości instalując bloker JavaScript (np. https://noscript.net/ lub https://noscript.net/ Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej obecności w Internecie.
New Relic podpisał umowę na bazie porozumienia pomiędzy Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób New Relic zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active
Informacje osób trzecich: New Relic, Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych od zewnętrznych dostawców można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://newrelic.com/privacy

YouTube
Używamy na naszej stronie internetowej "Youtube", wtyczkę społecznościową Google Inc, 1600 Amfhitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: "Google"), do integracji treści platformy społecznościowej Youtube na stronach internetowych naszej strony internetowej. Dane przekazywane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli posiadasz konto Google i jesteś zarejestrowany, Google może połączyć Twoją wizytę z Twoim kontem użytkownika. Google przechowuje te dane w formie profili użytkowych i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania stron internetowych. Ocena taka odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia treści oraz w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach w naszym wyglądzie w Internecie. Masz prawo do sprzeciwienia się utworzeniu tych profili użytkowników. Prosimy o bezpośredni kontakt z Google.
Używamy YouTube do wyświetlania i oferowania treści i funkcji platformy społecznościowej YouTube na naszej stronie internetowej, tym samym ulepszając naszą ofertę i doświadczenie użytkownika oraz czyniąc ją bardziej interesującą. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę będącego osobą trzecią. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.
Aby zapobiec przesyłaniu danych, nie można korzystać z funkcji YouTube. Niemniej jednak zalecamy regularne wylogowywanie się z konta użytkownika po użyciu sieci społecznościowej, zwłaszcza przed aktywowaniem zawartości zintegrowanej, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu u danego dostawcy.
Google przedłożył i certyfikował Umowę o Ochronie Prywatności zawartą między Unią Europejską, a USA. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższych linkach:
https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt00000000001L5AAAI&status=ActiveActive
Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Więcej informacji na temat ochrony danych i ich wykorzystywania przez Google można znaleźć na następującej stronie internetowej Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

[Data tracking settings loading..]