Niestety, ta okazja już wygasła

Zacznij sprzedawać na Allegro Lokalnie - 0 zł za wystawianie i sprzedaż

sty 25. 2020

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Promocja adresowana jest do Użytkowników Serwisu Allegro, którzy

na dzień 20 stycznia 2020 roku, do godz. 23:59:59 spełnili poniższe

warunki:a. Mają zarejestrowane konto na Allegrob. Konto nie jest zablokowanec. Konto nie zostało zakwalifikowane do Okresu Przejściowego

wskazanego w "Okres przejściowy dotyczący zasad uregulowanych w

załączniku nr 13" (allegro.pl/reg…Esm ).d. W okresie od 20 stycznia 2019 roku do 20 stycznia 2020 roku kupili minimum 1 przedmiot w ramach oferty na allegro.ple. W okresie do 20 stycznia 2020 roku nie wystawili na sprzedaż żadnego ogłoszenia w ramach ogłoszenia na allegrolokalnie.pl


Użytkownicy, którzy spełnią warunki z pkt. 2 oraz potwierdzą

udział w Promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi

dla Sprzedających > Centrum Zniżek (allegro.pl/mya…hp),

w przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Ogłoszenia z

opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z opcją licytacja na allegrolokalnie.pl

będą zwolnieni z opłaty za obsługę Transakcji przez Allegro.pl.

Zwolnienie z opłaty dotyczy wyłącznie Ogłoszeń z opcją „Kup Teraz” lub

Ogłoszeń z opcją licytacji, wystawionych w czasie trwania Promocji.


Promocja trwa od 23 stycznia 2020 roku godz. 12:00 do 22 lutego 2020 roku godz. 23:59.


W przypadku Ogłoszeń wystawionych w czasie trwania Promocji,

gdzie do sprzedaży dojdzie po 22 lutego 2020 roku, opłata za obsługę

Transakcji przez Allegro.pl zostanie naliczona zgodnie z Załącznikiem 4

do Regulaminu Allegro, Część IVA.


Promocja przypisana jest wyłącznie do konta Użytkownika, który spełnia warunki, o których mowa w pkt. 2.


Potwierdzenie udziału w Promocji w zakładce Moje Allegro > Moja Sprzedaż > Usługi dla Sprzedających > Centrum Zniżek (allegro.pl/mya…php) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać w formie

pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego

podstawą reklamacji przez formularz dostępny pod adresem: allegro.pl/pom…6a1


Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian Regulaminu w trakcie

trwania akcji promocyjnej z zastrzeżeniem, że zmiana warunków

Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez użytkowników

przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.


W przypadku, gdy Użytkownik z Promocji podjął jakiekolwiek

działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na

fałszowanie danych, Spółka może bez uprzedniego powiadomienia usunąć

Użytkownika z Promocji, a także dokonać blokady jego Konta w Serwisie

Allegro.
Aktualizacje społecznościowe

34 Komentarze