Niestety, ta okazja już wygasła
Wielka wyprzedaż w obi aż do -80%
-112° Zakończono

Wielka wyprzedaż w obi aż do -80%

OBI Okazje
7
-112° Zakończono
Wielka wyprzedaż w obi aż do -80%
sie 18. 2018

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Wielka wyprzedaż w obi aż do -80% na wybrane produkty . Promocja trwa do 28.08.2018 i obowiązuje zarówno w sklepie internetowym jak i w sklepie stacjonarnym . Jak komuś ciężko kliknąć w link i zobaczyć co znajduje się na promocji to niech ominie tą promocję
Aktualizacje społecznościowe
Jakby co to zasady wyprzedaży:obi.pl/pdf…pdf

§2
Zasady promocji
1.
W Promocji mogą wziąć udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność pr
awną.
2.
W Okresie trwania Promocji, z zastrzeżeniem ust. 3
-
5 poniżej, Klient jest uprawniony do zakupu z rabatem, nie
większym niż 80% od ceny regularnej podanej w cenniku OBI, produktów oznaczonych na terenie Marketów
OBI informacją o objęciu produktu Pr
omocją (dalej: Produkty objęte Promocją). Każdy z Marketów OBI
samodzielnie decyduje o
uznaniu produktu za Produkt objęty Promocją
objęciu Produktu Promocją
oraz o
wysokości udzielonego rabatu, w granicach określonych powyżej
, w konsekwencji katalog Produktów objętych
Promocją może różnić się w poszczególnych Marketach OBI
.
3.
Ilość Produktów objętych Promocją jest ograniczona i może być różna w poszczególnych Marketach.
4.
Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi pro
wadzonymi przez Organizatora.
5.
W ramach Promocji prowadzona jest wyłączenie sprzedaż detaliczna Produktów objętych Promocją. Market OBI
może odmówić realizacji transakcji obejmującej hurtową ilość Produktów objętych Promocją. W razie
wątpliwości, za transa
kcję / zakup hurtowy

uznaje się transakcje (w ramach jednej transakcji lub kilku
transakcji) tego samego Klienta obejmujące zakup Produktów objętych Promocją w ilości przekraczającej
potrzeby własne Klienta, w szczególności zaś transakcje obejmujące za
kup Produktów objętych Promocją w celu
ich dalszej odsprzedaży, w szczególności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
OBI OkazjeOBI gazetka
Najlepsze komentarze
7 Komentarzy
Prześlij Komentarz