Orange 5G Pass za darmo na kartę

Obowiązuje do 30/06/2022gru 23. 2021
Dzisiaj otrzymałem powiadomienie od Orange że uruchamiają mi usługę 5G Pass za darmo w usłudze na kartę.

EDIT: Każdy może to włączyć sobie samodzielnie. Telefon musi obsługiwać 5G i karta sim LTE.

Link do regulaminu:

nasz.orange.pl/exhhy82953/attachments/exhhy82953/oferty-polecane-przez-spolecznosc/3599/1/Regulamin%20uslugi%205G%20pass%20w%20Orange%20na%20karte.pdf

Regulamin usługi „5G pass” w Orange na kartę obowiązuje od 13 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. ${BEZARCH} ${BEZPODPISU} „5G pass” to usługa promocyjna (dalej „Usługa”) dostępna dla Abonentów oferty Orange na kartę. W ramach Usługi Abonent może transferować dane w kraju w technologii 5G po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie. Podstawowe informacje
1. Usługa „5G Pass” umożliwia korzystanie z technologii 5G (Agregacja Pasm z 4G LTE), pod warunkiem spełnienia przez Abonenta następujących warunków: a. aktywna Usługa „5G pass”, b. przebywanie w zasięgu technologii 5G, c. korzystanie z urządzenia obsługującego technologię 5G, d. korzystanie z karty SIM wspierającej LTE.
2. Korzystanie z Usługi może wiązać się z przyspieszonym zużyciem danych z pakietów, usług i promocji oraz po ich wyczerpaniu złotówek z Konta Głównego Abonenta.
3. Transfer danych w technologii 5G w okresie ważności Usługi dotyczy wszystkich krajowych środków na Internet, jakie Abonent posiada.
4. Usługa jest dostępna w wariancie jednorazowym
5. Koszt włączenia Usługi to 0 zł w okresie od 13 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
6. Usługę można włączyć poprzez: a. Wysłanie SMS o treści 5G pod numer 595 (koszt SMS-a do Orange wg taryfy Abonenta), b. Po zalogowaniu do Mój Orange.
7. Włączenie Usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia włączenia Usługi przez Abonenta. Potwierdzeniem włączenia Usługi jest SMS zwrotny.
8. Warunkiem włączenia Usługi jest nieujemne saldo Konta Głównego.
9. Okres ważności Usługi liczony jest w pełnych dniach kalendarzowych. Pierwszym dniem ważności Usługi jest dzień następujący po dniu, w którym aktywacja Usługi została potwierdzona na numerze Abonenta (tj. niepełny dzień, w którym Abonent aktywował Usługę nie jest wliczany do okresu ważności Usługi).
10. Dni ważności z kolejnych aktywacji Usługi sumują się.
11. Próba włączenia kolejnego wariantu Usługi będzie skuteczna w sytuacji, gdy aktywny jest wcześniej włączony wariant Usługi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Abonent próbuje włączyć Usługę, gdy posiada już aktywną Usługę włączoną w ramach usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 20 GB + 5G pass + Social pass”. Usługa nie zostanie w tym przypadku ponownie włączona. Jak sprawdzić?
12. Ważność Usługi można sprawdzić poprzez: a. wysłanie SMS-a o treści ILE pod numer 595 (koszt SMS-a do Orange wg taryfy Abonenta), b. Zalogowanie się do Mój Orange. Jak wyłączyć?
13. Usługę można wyłączyć poprzez: a. wysłanie SMS-a o treści NIE pod numer 595 (koszt SMS-a do Orange wg taryfy Abonenta), b. Zalogowanie do Mój Orange.
14. Abonent zostanie poinformowany SMS-em o skutecznym wyłączeniu Usługi.
Aktualizacje społecznościowe
Koszalineo
5G Orange dostępne w:
Warszawa, Łódź, Płock, Poznań, Wrocław, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Kraków, Kielce, Opole, Częstochowa, Rzeszów, Bielsko Biała, Trójmiasto, Lublin, Konin

Szczegółowa mapa:
orange.pl/vie…=5g
Najlepsze komentarze
131 Komentarzy
Prześlij Komentarz