Ta okazja została opublikowana ponad 2 tygodnie temu i może już nie być dostępna.

Karkówka w marynacie Lidl przy zakupach za min 69

kwi 27. 2022
Karkówka w marynacie Lidl przy zakupach za min 69

8. Z Akcji wyłączone są następujące artykuły będące w sprzedaży w sklepach Lidl („Artykuły wyłączone z Akcji”):
a) napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.);
b) wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 48) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 z późn. zm.);
c) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.);
d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) oraz przedmioty służące do karmienia piersią.

528825-ChD1P.jpg
Aktualizacje społecznościowe
Najlepsze komentarze
16 Komentarzy
Prześlij Komentarz