Ta okazja została opublikowana ponad 2 tygodnie temu i może już nie być dostępna.

Ebook Powroty antologia opowiadań do pobrania za darmo

maj 1. 2022
Wydawnictwo Gmork udostępniło bezpłatnie antologię opowiadań pt. Powroty. W skład antologii wchodzi 20 opowiadań, których motywem przewodnim są tytułowe "powroty". Jak deklaruje wydawnictwo (i wskazują tytuły), opowiadania utrzymane są w klimacie fantastyki, grozy i sci-fi. Pliki do pobrania za darmo w formacie epub, mobi i pdf.
Lista opowiadań:
Alek­san­dra Bed­nar­ska – TAM­TEN RAZ W KEN­TIN­GU
Ja­ro­sław Do­bro­wol­ski – APO­KA­LIP­SA WE­DŁUG ŚWI­ĘTE­GO BO­RO­WE­GO
Syl­we­ster Gde­la – WIECZ­NE WSPO­MNIE­NIE
Li­dia Gręda – TE­ATR ŻY­CIA, MU­ZEUM PO­WRO­TÓW
Ad­rian Iwa­niak – KREW ZA KREW
Pau­li­na Ka­joch – FE­STI­WAL SŁO­NE­CZYCH ŻA­GLI
Adam Lo­raj – OD­WIE­DZI­NY
Ja­kub Lu­ber­da – POR­TAL
Krzysz­tof Mar­ci­ński – CZE­KA­JĄC NA QEU­CAT­ZO­ATLA
Kor­nel Mi­ko­łaj­czyk – CY­BER­SERK
Agniesz­ka Mo­hy­low­ska – W OGRO­DZIE BOGA
Sara Osiec­ka – PO­TWÓR POD ŁÓ­ŻKIEM
Ma­rek Pie­cza­ra – NIKT NIE WOŁA
Ra­fał Pie­trzyk – ŻÓ­ŁCI LU­DZIE
Pau­li­na Re­za­no­wicz – WY­PRA­WA PO­LAR­NA BER­NAR­DA MO­RE­AU
Iwo­na Se­rej – WRA­CA­JĄC DO DOMU
Ewa Sty­kow­ska – SA­MOT­NIA
Alek­san­dra Wo­źniak – TRZE­CIE PI­ĘTRO, MIESZ­KA­NIE 27
Klau­dia Za­char­ska – OBIE­CA­ŁEŚ
Ewa Zwo­li­ńska – PO­VRÓT
Aktualizacje społecznościowe
Najlepsze komentarze
24 Komentarze
Prześlij Komentarz