125°
Zakończono
[CASHBACK] FUJIFILM za zakup aparatów i obiektywów nawet 2150 zł!
[CASHBACK] FUJIFILM za zakup aparatów i obiektywów nawet 2150 zł!

[CASHBACK] FUJIFILM za zakup aparatów i obiektywów nawet 2150 zł!

Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 30 października 2015 r. i trwa do dnia 11 stycznia 2016r.

1. Kup objęty promocją produkt w wybranym punkcie sprzedaży.
a) Lista produktów objętych zwrotem.
b) Lista punktów sprzedaży.
2. Odczekaj 30 dni po ostatnim zakupie aby wypełnić wniosek online przed 10.03.2016
a) Formularz zgłoszenia. (Jeszcze nieaktywny)
3. Po weryfikacji wniosku otrzymasz przelewem bankowym zwrot gotówki

Pełny regulamin.


Ważne!

Zgłoszenie o zwrot części kwoty wydanej na zakup Produktu objętego promocją lub o otrzymanie darmowego obiektywu należy składać w terminie 30-60 dni kalendarzowych od dnia zakupu Produktu objętego promocją. Termin na składanie zgłoszeń wynosi 60 dni, licząc od dokonaniu zakupu, a zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Jedna osoba może przesłać nie więcej niż 3 zgłoszenia w okresie trwania Akcji promocyjnej, przy czym w sumie można wskazać nie więcej niż 10 Produktów objętych promocją.

W przypadku zakupu kilku obiektywów, za zakup jednego zwrot wynosi 430zł, za zakup dwóch obiektywów 1290zł, za zakup 3 obiektywów 2150zł, a za każdy kolejny 430 zł. Jednakże, w przypadku zakupu kilku obiektywów tego samego modelu, Uczestnik promocji ma prawo do zwrotu tylko za jeden obiektyw.

Aby wykluczyć wszelkie niepewności, jeżeli złożysz wniosek na łącznie dwa rożne obiektywy w dwóch osobnych wnioskach, otrzymaz 860 zł, a nie 1290 (1290 potrzymasz, jeśli zgłosić oba obiektywy w jednym wniosku).

Prześlij Komentarz
Avatar
@
    Tekst