Niestety, ta okazja już wygasła
Allegro, Allegro Smart za darmo przez 6 miesięcy dla studentów
4598° Zakończono

Allegro, Allegro Smart za darmo przez 6 miesięcy dla studentów

Allegro Okazje
4598° Zakończono
Allegro, Allegro Smart za darmo przez 6 miesięcy dla studentów
paź 15. 2020

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Smart dla studenta na 6 mcy za darmo:
Po weryfikacji student otrzymuje Smart! na 6 mcy za darmo i dostęp do szeregu benefitów (na początku Blinkee, Multikino, Flixbus, T-mobile i Heyah). Zweryfikować można się przesyłając zdjęcie legitymacji lub za pomocą maila w domenie uczelni.

Po pół roku student ma możliwość zakupić allegro smart za 39zł na rok.

Regulamin: allegro.pl/reg…LIw

PS, jeśli ktoś ma aktywnego smarta, to nie radzę korzystać "Zawarcie Umowy na świadczenie Usługi Allegro Smart! Student w przypadkach, w których Użytkownik korzysta z Usługi Allegro Smart! możliwe jest po rozwiązaniu przez Użytkownika umowy na świadczenie tej usługi poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: na.allegro.pl/sma…owy i wybraniu tematu: „Rezygnacja”. Usługa ma charakter ciągły, z zastrzeżeniem, że Nabywca może zawrzeć w danym czasie wyłącznie jedną umowę na świadczenie Usługi niezależnie od liczby posiadanych przez siebie Kont. Zawarcie kolejnej umowy na świadczenie Usługi możliwe jest po rozwiązaniu wcześniejszej. Rozliczenie Usługi odbywa się w Okresach Rozliczeniowych."

308671.jpg308671.jpg308671.jpg308671.jpg
Aktualizacje społecznościowe
eter
Z regulaminu (dla leniwców):
Status Studenta - status nadawany przez Allegro Użytkownikom w ramach danego Konta będącymi studentami w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i którzy zostali pozytywnie zweryfikowani przez Allegro na zasadach określonych w art. IV ust.1.Regulaminu.

Nadawanie Statusu Studenta i Aktywacja Usługi Allegro Smart! Student
W celu nadania Użytkownikowi Statusu Studenta, powinien on dokonać następujących czynności łącznie:
1.1 skorzystać z odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: allegro.pl/sma…cja, który Użytkownik zobowiązany jest wypełnić zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym, umieszczając w nim odpowiednie dane i dokumenty:
a. w przypadkach, w których Allegro poinformuje Użytkownika, że nie ma technicznej możliwości przyporządkowania do danej uczelni wyższej, wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail, który to adres powinien występować w domenie tej uczelni, Użytkownik powinien wskazać:nazwę uczelni wyższej
  • imię nazwisko Użytkownika
  • numer albumu
  • skan lub zdjęcie legitymacji studenckiej;

b. w przypadkach,w których Allegro poinformuje Użytkownika, że ma techniczną możliwość przyporządkowania do danej uczelni wyższej, wskazany przez Użytkownika adres e-mail, który to adres powinien występować w domenie tej uczelni Użytkownik powinien wskazać
  • nazwa uczelni wyższej
  • adres e-mail w domenie uczelni wyższej
1.2. zaakceptować Regulamin. Po pozytywnej weryfikacji przez Allegro informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym w przypadku, o którym mowa w ust. 1.1. lit. a na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika wysłana zostanie wiadomość, która zawierać będzie informację o nadaniu Statusu Studenta i aktywacji Usługi. W przypadku wskazanym w ust. 1.1. lit.b na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w domenie uczelni wyższej zostanie wysłana wiadomość, która zawierać będzie informację o nadaniu Statusu Studenta, oraz link służący do aktywacji Usługi."

I ustawa: isap.sejm.gov.pl/isa…365
Bartek10
Okres dostępności Benefitów: 15.10.2020 r. do 15.10.2021 r.
Najlepsze komentarze
246 Komentarzy
Prześlij Komentarz