106°
Zakończono
50% zniżki Cinema City Unlimited z Kartą kredytową BZWBK
50%  zniżki Cinema City Unlimited z Kartą kredytową BZWBK
RozrywkaOkazje BZWBK

50% zniżki Cinema City Unlimited z Kartą kredytową BZWBK

Kto zawrze z Bankiem Umowę o Kartę otrzyma comiesięczną nagrodę w wysokości 50% kwoty Abonamentu, przez okres kolejnych 12 miesięcy

Warunki które trzeba spełnić:
- wypełnić Formularz konkursowy
- otrzymać pozytywną decyzję kredytową
- w okresie 3 miesięcy przed zawarciem Umowy nie posiadać żadnej Karty kredytowej wydanej przez Bank
- przystąpić do Programu „Cinema City UNLIMITED” oraz go płacać

Inne zapisy z regulaminu
  • Warunkiem przekazywania przez Bank Nagrody jest dokonywanie co najmniej dwóch Transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem Transakcji powtarzalnych z tytułu Abonamentu) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc wypłaty Nagrody. Warunek ten nie dotyczy wypłaty pierwszej Nagrody.
  • Nagroda będzie przekazywana na rachunek Karty na podstawie raportu z systemu Banku zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • a) miesięczny Abonament rozliczony na rachunku Karty między 1- szym, a 15-stym dniem kalendarzowym każdego miesiąca – naliczenie i zaksięgowanie Nagrody na rachunku Karty do 22 dnia tego samego miesiąca
  • b) miesięczny Abonament rozliczony na rachunku Karty między 16-stym, a ostatnim dniem kalendarzowym każdego miesiąca – naliczenie i zaksięgowanie Nagrody na rachunku Karty do 7 dnia następnego miesiąca.
  • Brak obciążenia rachunku Karty z tytułu Abonamentu w danym miesiącu skutkować będzie nieprzekazaniem Uczestnikowi Nagrody za ten miesiąc.


1 Komentarz

Autor

nie działa link do okazji więc - tutaj

Prześlij Komentarz
Avatar
@
    Tekst