Niestety, ta okazja już wygasła

200 PLN w voucherach na paliwo za zakup ubezpieczenia OC Beesafe

cze 8. 2022

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej są 2 vouchery elektroniczne umożliwiające opłacenie paliwa oraz zakupów na stacjach paliwowych sieci Circle K o wartości 100,00 zł (łącznie 200 zł). Sam niestety nie mogę skorzystać bo jeszcze ponad 2 miesiące do końca obecnej polisy.

Pamiętajcie że trzeba zakupić polisę z jednego z poniższych linków! Pula nagród 1000.

Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 01.06.2022 r. godz. 00:00 do wykorzystania puli 1000 (słownie: tysiąc) nagród, ale nie dłużej niż do 30.06.2022 r. godz. 23:59 (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”).Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna (Uczestnik), która zgłosi swój udział w Akcji Promocyjnej i łącznie spełni następujące warunki:
a) ukończyła 18 rok życia;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu;
d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystała z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą następującego linku promującego Akcję Promocyjną:i dokonała tą drogą w Okresie Akcji Promocyjnej zawarcia umowy ubezpieczenia OC (dalej jako: „umowa OC”) dla samochodu osobowego. Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do polisy poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej za polisę on-line.


Link do regulaminu:beesafe.pl/reg…ia/
Aktualizacje społecznościowe
16 Komentarzy
Prześlij Komentarz