Niestety, ta okazja już wygasła

+20 zł PayPal do 30.09.2021

wrz 29. 2021

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Cześć,

dostałem właśnie maila od PayPal - wystarczy kliknąć w załącznik i zalogować się i dostaniemy 20 zł na konto do wykorzystania

Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe i dajcie znać czy coś dostaliście441114_1.jpg441114_1.jpg441114_1.jpg

Udało Ci się skorzystać z oferty.Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, w ciągu ok. 48 godzin otrzymasz prezent w wysokości 20 PLN.


Warunki ofertyKwalifikujący się uczestnik: Oferta jest skierowana wyłącznie do mieszkańców Polski, którzy (1) ukończyli 18 lat; (2) posiadają polskie konto PayPal niebudzące zastrzeżeń ("Prawidłowe konto") w Okresie obowiązywania oferty (definicja poniżej); oraz (3) otrzymali specjalne zaproszenie do skorzystania z oferty (o tym, kto kwalifikuje się do otrzymania zaproszenia, decyduje wyłącznie PayPal).

Okres obowiązywania oferty: Oferta obowiązuje od godz. 0:00 CET dnia 1 września 2021 r. do godz. 23:59 CET dnia 30 września 2021 r. ("Okres obowiązywania oferty")

Jak to działa: Aby móc otrzymać Nagrodę (definicja poniżej), Kwalifikujący się uczestnik musi kliknąć łącze powiązane z niniejszą ofertą i odebrać Nagrodę. Kwalifikujący się uczestnik może zostać poproszony o zalogowanie się do swojego Prawidłowego konta.

Nagroda: Nagroda w wysokości 20 PLN będzie widoczna na Prawidłowym koncie Kwalifikującego się uczestnika w ciągu ok. 72 godzin od momentu odebrania nagrody. Do jednego Prawidłowego konta może zostać przypisana tylko jedna (1) Nagroda.

Postanowienia różne: PayPal może zaoferować inną nagrodę o takiej samej wartości, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będzie w stanie przyznać Nagrody. PayPal zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub zmiany niniejszej oferty w całości lub w części w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. W tym samym czasie mogą być dostępne inne oferty. Zakwalifikowanie użytkownika do skorzystania z tej oferty nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem go do skorzystania z jakiejkolwiek innej. PayPal nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której dojdzie do utraty lub kradzieży wiadomości e-mail, Nagrody lub korespondencji bądź materiałów dotyczących oferty albo gdy okażą się one spóźnione, niekompletne, nieczytelne, przerwane, opóźnione lub skierowane do niewłaściwej osoby albo gdy adres e-mail, Prawidłowe konto lub inne informacje kontaktowe uczestnika nie będą działać, zostaną usunięte lub zmienione bez uprzedniego powiadomienia firmy PayPal. Oferta jest nieważna w miejscach, gdzie takie promocje są zabronione, lub w przypadku gdy Kwalifikujący się zakup zostanie dokonany inaczej niż za pośrednictwem legalnych kanałów albo gdy jakiekolwiek materiały dotyczące oferty okażą się sfałszowane, zmienione, wadliwe, oszukańcze, poddane manipulacji lub w jakikolwiek sposób nieprawidłowe. Niektóre oferty mogą nie podlegać przeniesieniu. Wszelkie kwestie dotyczące oferty rozstrzyga według własnego uznania firma PayPal, a podjęte przez nią decyzje są ostateczne i wiążące.

Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków jest prawo polskie. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich bezpośrednio lub pośrednio podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.

Organizatorem promocji jest PayPal Pte Ltd, spółka zarejestrowana w Singapurze pod numerem 200509725E, z siedzibą pod adresem 5 Temasek Boulevard, #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985.
Aktualizacje społecznościowe
34 Komentarze
Prześlij Komentarz