Ten kupon został opublikowany ponad 2 tygodnie temu i może już nie być dostępny.
Rabat 20% na ubezpieczenie turystyczne
157°

Rabat 20% na ubezpieczenie turystyczne

-20%
sie 27. 2021
Szeroki zakres ochrony w podróży i wysokie sumy ubezpieczenia:
koszty leczenia i assistance do 1 mln zł – jeśli podczas wyjazdu na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania będzie potrzebna pomoc medyczna, PKO Ubezpieczenia pokryje określone w umowie ubezpieczenia koszty leczenia i opieki medycznej określone w umowie ubezpieczenia. W razie nieprzewidzianej sytuacji w podróży, określonej w umowie ubezpieczenia, zostanie zorganizowania również pomoc assistance.
OC do 1 mln zł – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) osób fizycznych w życiu prywatnym zapewni ochronę ubezpieczeniową w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim przez ubezpieczonego lub towarzyszące mu w czasie podróży osoby i zwierzęta. Osoba poszkodowana otrzyma odszkodowanie zarówno w przypadku zaistnienia szkody
na osobie, jak również szkody rzeczowej,
NNW do 100 tys. zł – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku osoba ubezpieczona dozna urazu ciała, otrzyma świadczenie zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia. W sytuacji zgonu będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku, pieniądze z ubezpieczenia otrzymają bliscy ubezpieczonego,
bagaż do 10 tys. zł – ubezpieczenie bagażu oznacza, że ubezpieczony otrzyma odszkodowanie jeśli podczas podróży dojdzie do utraty, zniszczenia lub uszkodzenia jego bagażu. Ubezpieczenie obejmuje również sytuacje, gdy bagaż zostanie dostarczony z opóźnieniem. Więcej informacji znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia.
rezygnacji lub skrócenia podróży – wybór tej opcji pozwala na rozszerzenie standardowej ochrony, co wiąże się
z podwyższeniem wysokości składki. Informacja o tym w, jakich sytuacjach losowych może pomóc dodatkowy zakres ochrony znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia.
Możliwość uzyskania ochrony również w przypadku uprawniania sportów wysokiego ryzyka czy pracy fizycznej za granicą.
Ochrona na terytorium Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego lub Świata (ochrona nie obowiązuje na terytorium Polski).
Trzy gotowe warianty do wyboru – w wariancie Pełny Komfort możliwość doboru zakresu ubezpieczenia oraz wysokości sum ubezpieczenia.
Aktualizacje społecznościowe
4 Komentarze
Prześlij Komentarz