Dodatkowy rabat do -30%
415°Zakończono

Dodatkowy rabat do -30%

2
sie 8. 2018
Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do -70%
REGULAMIN PROMOCJI “Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do -70%”Jak skorzystać z promocji “Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do -70%” ?


Skrócone zasady promocji “Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do -70%”1. Promocja “Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do -70%” dotyczy
wszystkich produktów ze sklepu internetowego vistula.pl oznaczonych
emblematem “Dodatkowe -10%” i “Dodatkowe -20%” i “Dodatkowe -30%”
znajdujących się w zakładce “Dodatkowe do -30%”
(https://vistula.pl/dodatkowe-do—30)2. Dodaj do koszyka dowolne produkty, wpisz w odpowiednie pole
(oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: VST30, potwierdź
klikając przycisk “OBLICZ RABAT”
i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w
koszyku. Cena każdego zakupionego przez Ciebie produktu znajdujących
się w zakładce “Dodatkowe do -30%” (https://vistula.pl/dodatkowy-rabat) i
oznaczonych emblematem “ Dodatkowe -10%” zostanie obniżona o 10%, cena
produktów oznaczonych emblematem „Dodatkowe -20%” zostanie obniżona o
20%, cena produktów oznaczonych emblematem „Dodatkowe -30%” zostanie
obniżona o 30%3. Promocja „Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do -70%” nie łączy się z innymi promocjami.5. Promocja „Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do -70%” obowiązuje od dnia 07.08.2018 r. do 13.08.2018 r.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do
-70%” („Promocja”) jest Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie przy
ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym vistula.pl („Sklep internetowy”).3. Promocja “Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do -70%” dotyczy
wszystkich produktów ze sklepu internetowego vistula.pl oznaczonych
emblematem “Dodatkowe -10%” i “Dodatkowe -20%” i “Dodatkowe -30%”
znajdujących się w zakładce “Dodatkowe do -30%”
(https://vistula.pl/dodatkowe-do—30).4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych,
będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie
obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w
postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) wpiszą w
odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy:
VST30, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4
powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których
mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 10% lub 20%
lub 30% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu.6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w
okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia
warunków określonych w niniejszym regulaminie.7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach
programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również
nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Sklepie internetowym w
czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w
tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której
promocji chce skorzystać.8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty
Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.9. Promocja „Dodatkowe do -30% na wyprzedaż do -70%“obowiązuje od dnia 07.08.2018 r. do 13.08.2018 r.

10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z
odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego
Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do
odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z
danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów
promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/
niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej
transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego
nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów
promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej vistula.pl/.13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie
obowiązujących aktów prawnych.16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.08.2018 r.Kraków, dnia 07.08.2018 r.
Aktualizacje społecznościowe
Vistula promocjeVistula Okazje

Grupy

2 Komentarze
Dałem Ci plusa, ale tylko dlatego, że lubię koszule Vistuli i Wólczanki (w tym Lamberty i Lantiery) ;-)
Ta promocja dodatkowe 30% jest niemal przez cały rok... Wiem, bo jestem stałym klientem w tych sklepach.
Dodam jeszcze, że najlepsza promocja jaka się pojawia w tych sklepach to "2+2 gratis" i czasem warto poczekać o ile nie zależy nam na czasie ;-)
Super jakość.
Prześlij Komentarz
Avatar
@
    Tekst