1 Komentarz

Avatar
  1. Avatar
    Możesz podać więcej szczegółów?
    * urządzenie,
    * system mobilny i jego wersja,
    * wersja naszej apki.