cze 27. 2021
Spis Powszechny 2021. Przewidziano karę za odmowę udziału.

Według art. 57 ustawy o statystyce publicznej "kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie". Sąd może nałożyć wówczas karę wynoszącą do 5 tys. w PLN.

Ukarana może zostać także osoba, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane. W takim przypadku, prócz grzywny, grozić może do dwóch lat więzienia. Wynika to z kolei z art. 56 o statystyce publicznej.

Kto musi wziąć w nim udział?
Udziału w spisie jest obligatoryjne, a za nieprzystąpienie do niego można zostać ukaranym.

Obowiązkiem spisowym objęte są:

- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski

- osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami
Aktualizacje społecznościowe
Konkursy
Dyskusje
10 Komentarzy
Prześlij Komentarz