Sieć kablowa TOYA, prawo do wypowiedzenia zawartej umowy

lip 2. 2020
Może akurat ktoś potrzebuje okazji aby zerwać umowę z operatorem.

Operator sieci kablowej TOYA informuje Abonentów, że z dniem 1 sierpnia 2020 r. z oferty telewizyjnej zostanie wycofany kanał Mango 24 w związku z zakończeniem emisji programu przez nadawcę.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia zawartej umowy. Uprzejmie informujemy, że w związku z wypowiedzeniem Umowy z powyższych powodów, przed upływem jej obowiązywania Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także uprawnienie do żądania zwrotu ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Wypowiedzenie takie winno być złożone pisemnie najpóźniej do dnia 31 lipca br. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

277736.jpg
Aktualizacje społecznościowe
Różne
Dyskusje
8 Komentarzy
Prześlij Komentarz