kwi 29. 2021
Jak UOKiK siadł na nich to skończyło się rumakowanie i ukrywanie opinii negatywnych za $Zmiana regulaminu OPINEO.pl dotycząca OpiConnect


Szanowny Użytkowniku,

Informujemy, że na podstawie Art. 18 Regulaminu Serwisu Opineo.pl za 13 maja 2021 roku zostanie zmieniony Regulamin Serwisu Opineo.pl.

Zapowiadane zmiany dotyczą zasad działania narzędzia OpiConnect (narzędzia informatycznego udostępnianego w ramach Serwisu Opineo.pl do komunikacji między klientem a sprzedawcą).

Zaplanowana przez nas zmiana jest uzasadniona chęcią ujmowania w zbiorczych podsumowaniach Serwisu wszystkich opinii – także tych wycofanych decyzją konsumenta podczas komunikacji w OpiConnect.

Zmiany polegają głównie na:

1) wyświetlaniu opinii w Serwisie w razie niezareagowania użytkownika na zaproszenie do OpiConnect, jak i przez cały czas prowadzonego przez OpiConnect dialogu - ze skutkiem dla statystyki i średniej oceny sklepu (dotyczy to w szczególności zmiany pkt 1.1. lit. d. załącznika nr 3 dotychczasowego Regulaminu Opineo.pl);

2) rozszerzeniu statystyk z ilości opinii i ocen polegającym m.in. na uwzględnieniu opinii w trakcie trwania OpiConnect oraz opinii wycofanych z poziomu OpiConnect;

3) w razie wycofania opinii przez OpiConnect – umożliwieniu ponownego wystawienia opinii i odnotowanie tego w Serwisie (dotyczy to pkt 1.2. lit. f. w projekcie zmienionego Regulaminu Opineo.pl);

4) możliwości zakończenia procesu OpiConnect przed upływem jego terminu – przez użytkownika opiniującego (dotyczy to pkt 1.2. lit. b. w projekcie zmienionego Regulaminu Opineo.pl);

5) poprawie czytelności statystyk za pomocą dodatkowych uzupełniających informacji przy statystykach;

6) zmianach redakcyjnych lub uzupełnieniach Załącznika nr 3 Regulaminu dla jego lepszej czytelności, nie mających istotnego wpływu na dotychczasowy sposób świadczenia usług i funkcjonalności w ramach OpiConnect.

W ramach zmian w Regulaminie Opineo.pl usunięty zostanie także Art. 7 ust. 5 pkt 5.8. dotychczasowego Regulaminu Opineo.pl.

Pod linkiem udostępniamy tabelę umożliwiającą zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami Art. 7 ust. 5 pkt 5.8 Regulaminu Opineo.pl oraz zmianami Załącznika nr 3 do Regulaminu poprzez porównanie nowego brzmienia z brzmieniem dotychczasowym. W celu ułatwienia porównania, najistotniejsze postanowienia usuwane z dotychczasowej wersji Regulaminu oznaczyliśmy kursywą, natomiast najistotniejsze elementy dodane w zmienionej wersji Regulaminu oznaczyliśmy pogrubioną czcionką.

Nowy regulamin jest dostępny na stronie Regulamin Serwisu Opineo.pl (w tym Załącznik nr 3 tego Regulaminu dotyczący zasad korzystania z OpiConnect) w wersji obowiązującej od dnia : 13 maja 2021 r.

Użytkownik, który nie akceptuje zmian ma prawo wypowiedzenia usługi Serwisu Opineo.pl do 12 maja 2021 r. w sposób opisany w art. 18 ust. 3-5 Regualminu.

Życzymy miłego korzystania z serwisu.

Zespół Opineo.plCzas na Ceneo xd
Aktualizacje społecznościowe
Różne
Dyskusje
Prześlij Komentarz