paź 9. 2021
takiego emaila dostałem:

uprzejmie informujemy, że w dniu 25 października 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja Regulaminu Serwisu OLX, w której zmieniają się postanowienia dotyczące usług Przesyłki OLX oraz Płatności OLX. W związku z wprowadzeniem Przesyłek OLX i Płatności OLX, które usprawniły działanie Serwisu następuje konieczność wprowadzenia dalszych zmian, przez wprowadzenie nowej opłaty serwisowej związanej z Transakcjami objętymi tymi usługami.

[...]

Wskutek wprowadzanych zmian skorzystanie z usług Przesyłki OLX i Płatności OLX może wiązać się z koniecznością uiszczenia przez Kupującego Opłaty Serwisowej. Informacja o Opłacie Serwisowej i jej wysokości będzie dostępna w Serwisie OLX przed dokonaniem Transakcji. Maksymalna wysokość Opłaty Serwisowej została określona w Regulaminie. Opłata Serwisowa płacona będzie z góry, przy dokonaniu płatności za Przedmiot z wykorzystaniem Płatności OLX. Łączna cena Przedmiotu - tj. koszt Przedmiotu, Dostawy oraz Opłaty Serwisowej - będzie każdorazowo wskazana w Serwisie przed zawarciem Transakcji.
Aktualizacje społecznościowe
Sklepy: pytania i opinie
Dyskusje

24 Komentarze