Jak stworzyć swój własny WatchFace do opaski MiBand5

paź 20. 2020
Aby stworzyć własny watchface potrzebujemy programu od AmazWatcha Mi Band 5 WF Tool
amazfitwatchfaces.com/for…232

Polecam pobrać parę przykładowych gotowców watchfaców aby mieć przykład oraz pomysł na stworzenie swojego własnego.
amazfitwatchfaces.com/mi-…top

Po pobraniu owego programu musimy posiadać program do jego rozpakowania (Winrar, 7-Zip itp)

Tworzymy sobie przykładowo folder na pulpicie i tam go rozpakowujemy.

Ukażą nam się parę plików, interesują nas 2:
-WatchFace.exe
-WFPreview.exe

Pierwszy plik WatchFace.exe pozwala nam rozłożyć watchface na czynniki pierwsze oraz zobaczyć jego pliki.

Drugi WFPreview.exe pozwala edytować watchface oraz zobaczyć końcowy efekt co opaska będzie wyświetlała na wyświetlaczu po jego zsynchronizowaniu



1.Przeciągamy pobrany watchface (plik typu bin) do stworzonego wcześniej folderu z rozpakowanym programem a następnie do pliku o nazwie WatchFace.exe . Powinien stworzyć się nam folder z wnętrznościami watchface'u. Jeżeli to nie nastąpiło, WatchFace jest błędny.


Po wejściu do owego folderu ukazują nam się różne obrazki, jest to rozłożenie watchface'u na czynniki pierwsze.

Tutaj można dowolnie edytować wygląd podmieniając obrazki, edytować notatnik z komendami JSON, bądź dodając kolejne parametry wyświetlane na opasce .

Notatnik na samym dole to plik który ustala pozycje tych wszystkich obrazków, które są automatycznie aktualizowane (godzina, ilość kroków etc.) oraz ich rodzaj i ilość. Złożony jest on z komend JSON. Aby edytować go dwukrotnie klikamy na program WFacePreviewer ,klikamy w prawy górny róg (file) i klikamy Load JSON


i wybieramy lokalizację pliku notatnika edytowanego watchface'u. Zatwierdzamy.
Pojawił nam się po prawej stronie programu tekst (zawartość notatnika) a po lewej sam wygląd WatchFaceu.

Omówimy teraz strukturę przykładowej komendy TIME odpowiedzialnej za przedstawianie godziny na wyświetlaczu opaski

"Time": {
"Hours": {
"Tens": {
"X": -5,
"Y": 17,
"ImageIndex": 1,
"ImagesCount": 10
},
"Ones": {
"X": 40,
"Y": 47,
"ImageIndex": 1,
"ImagesCount": 10
}
},
"Minutes": {
"Tens": {
"X": -5,
"Y": 145,
"ImageIndex": 11,
"ImagesCount": 10
},
"Ones": {
"X": 40,
"Y": 175,
"ImageIndex": 11,
"ImagesCount": 10
}
},
"UnknownV11": 0

Time:Nazwa kategorii odpowiedzialnej za wyświetlanie godziny
Hours: Zwrot do pierwszej cyferki godziny
X oraz Y: współrzędne
ImageIndex: odwołanie do numerka obrazku pliku w folderu WatchFaceu
ImagesCount: ilość obrazków idąc po kolei od pierwszej liczby ImageIndexu po zadeklarowaniu.
}, : koniec linijki
Ones: zwrot do drugiej cyferki godziny
X oraz Y: współrzędne
ImageIndex: odwołanie do numerka obrazku
ImagesCount: ilość obrazków po kolei od ImageIndexu po zadeklarowaniu.

(Potem wszystko jeszcze raz tylko że z minutami o czym świadczy komenda "Minutes")



Jeżeli chcesz sobie dodać na WatchFace swoją komendę (pokazanie stanu baterii itp.) link do strony ze wszystkimi możliwymi poniżej.
amazfitwatchfaces.com/for…371

Jeżeli struktura którejś z komenda jest wam nie jasna, postaram się ją wytłumaczyć.

Po poprawnej edycji, w lewym górnym rogu klikasz SAVE JSON, i twój notatnik oraz watchface się zaaktualizował.

Jeżeli wszystko jest już gotowe, trzeba go "poskładać" do pliku typu bin żeby wgrać go do opaski. Przeciągasz plik notatniku z komendami JSON do pliku WatchFace.exe .


W folderze Watchace'u powinien się ukazać plik bin. To twój spakowany WatchFace

Jeżeli nie pokazał się, PRZECZYTAJ UWAŻNIE LOGA gdzie zrobiłeś błąd.
W razie pytań służę pomocą

Pozdrawiam
Aktualizacje społecznościowe
Różne
Dyskusje

8 Komentarzy