ING Bank Śląski zwrot opłat i prowizji.

73
paź 6. 2018
Wszyscy, którzy mają konto w ING Bank Śląski mogą otrzymać zwrot kosztów niesłusznie pobranych. Dotyczy to opłat za prowadzenie rachunkow, kart, wypłat z bankomatów. Aby sprawdzić czy się zwrot należy trzeba udać się do placówki banku. Mi oddali 19 zł. ale są osoby którym należą się dużo większe kwoty.

ingbank.pl/ind…kik
Aktualizacje społecznościowe
Avatar
Usunięty3218
Kogo dotyczy aneksowanie umów i zwrot pobranych opłat/prowizji

Klientów indywidualnych, którzy otrzymają w Moim ING informację w tej sprawie, oraz przed 1 marca 2017 r.:
 • mieli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, EUR, USD, GBP (dalej rachunek) lub byli użytkownikami karty wydanej do rachunku
 • byli użytkownikami systemu bankowości internetowej
 • wyłącznie przez ten system byli informowani przez bank o proponowanych zmianach opłat i prowizji dotyczących rachunku – które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. do 1 marca 2017 r.

Po otrzymaniu informacji w systemie Moje ING, od 1 października do 30 listopada 2018 r. należy udać się do wybranego przez siebie oddziału banku w celu podpisania aneksu i rozliczenia opłat/prowizji (o ile zostały pobrane).

Zwrot obejmie różnicę w opłacie/prowizji wynikającą z jej podwyższenia lub zmiany sposobu jej naliczania oraz nowo wprowadzoną opłatę/prowizję. Chodzi o te opłaty i prowizje, które zostały pobrane od klientów w wyniku wymienionych poniżej zmian - od chwili wprowadzenia zmiany opłaty i prowizji do dnia zawarcia aneksu.

Wprowadzone zmiany to:
 • Podwyższenie łącznej kwoty transakcji, która zwalnia z opłaty za kartę - od 29 marca 2015 r.
 • Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą i/albo w walucie innej niż PLN dla kart Visa zbliżeniowa, Debit MasterCard Zbliżeniowa - od 29 stycznia 2016 r.
 • Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą i/albo w walucie innej niż PLN dla kart Maestro w EUR - od 29 stycznia 2016 r.
 • Wprowadzenie opłaty za sprawdzenie salda w pozostałych bankomatach w kraju, innych niż bankomaty banku i sieci Planet Cash - od 29 stycznia 2016 r.
 • Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i kasach innych banków lub podmiotów w kraju (z wyjątkiem bankomatów sieci Planet Cash) – dla kart płatniczych i dla Platformy Mobilnej BLIK - od 29 stycznia 2016 r.
 • Wprowadzenie prowizji za przewalutowanie kartowej transakcji bezgotówkowej dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku - od 29 stycznia 2016 r.
 • Wprowadzenie opłaty za sprawdzenie salda w bankomacie za granicą - od 1 marca 2017 r.
 • Podwyższenie opłaty za prowadzenie Konta z Lwem Klasycznego - od 29 marca 2015 r.
 • Podwyższenie opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta z Lwem Premium dla klientów niekorzystających z Ofert: Premium, Private Banking, Wealth Management - od 29 stycznia 2016 r.
 • Podwyższenie opłaty za wpłaty/wypłaty gotówki w oddziale dla kont oszczędnościowo-rozliczeniowych w walucie obcej - od 1 marca 2017 r.
 • Wprowadzenie opłaty za przelewy w oddziale dla Konta z Lwem Komfort - od 1 marca 2017 r.
Różne
Najlepsze komentarze
73 Komentarze
Prześlij Komentarz