Długofalowe, systemowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

mar 2. 2022
Uchodźcom z Ukrainy będzie im przysługiwało między innymi (na podstawie kart stałego pobytu):
  • 500+
  • rodzinny kapitał opiekuńczy
  • 12000 (na takich samych zasadach jak Polakom)
  • maksymalne ułatwienia w dostępnie do rynku pracy (program aktywizujący cudzoziemców z budżetem 40 mln zł na lata 2022-2023
  • skłonienie (na razie brak konkretów jak ma to wyglądać) pracodawców do przyjmowania do pracy uchodźców, szczególnie Ukrainek z dziećmi
  • przygotowana przez ZUS baza noclegowa
  • opieka medyczna, rodzinna oraz pomoc społeczna

Witamy z otwartymi ramionami.
bankier.pl/wia…tml
Aktualizacje społecznościowe
Oficjalne komunikaty
Dyskusje
2 Komentarze
Prześlij Komentarz